SPZ Teplice - Sociálně aktivizační služby

Od roku 2017 financováno v rámci programu "Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2" z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje.

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703. Termín realizace: 1.4.2017-31.12.2020. Více informací viz.níže.

Projekt: OS SPZ Teplice- revitalizace BD Sklářská 20, Ústí nad Labem

číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003037

na projekt poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Více informací viz.níže.

Projekt: SPZ Teplice z.s.- Pořízení automobilu pro sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016576

Více informací viz.níže

 

CO JSME: 

Zapsaný spolek registrovaný v rejstříku poskytovatelů sociálních služeb MPSV od 1.1.2014, který poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi od 3 do 70 let, a to formou ambulantní i terénní.

PROČ JSME:

Posláním naší služby je přispívat ke zdravému vývoji dětí v rodině a podporovat rozvoj rodiny v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a financí. 

Prioritním záměrem v naší práci je především učení rodin základním principům rodinných a občanských činností a návyků, které je mohou co nejvíce integrovat do běžné společnosti s maximálním zacílením a důrazem na děti. Na dětskou populaci zejména proto, že se hlavně v mladém věku daří důslednou prací a vedením od malička co nejvíce k učení, vzdělávání a základním pracím v domácnosti, docílit návykům, které je připraví pro budoucí život a pomohou začlenit již od útlého věku do společnosti ostatních. 

Konkrétní cíle:

  • pomoc dětem a rodičům při řešení výchovných problémů, ze kterých vznikají další problémy ve vztazích v rodině, ve škole i mimo školu
  • pomoc při řešení projevů sociálně patologických jevů a závislostí v rodinách s dětmi, které by mohly mít negativní dopad na vývoj dítěte
  • pomoci dětem se sociálním začleňováním mezi vrstevníky formou vhodné školní i mimoškolní zájmové činnosti
  • pomoci dětem a rodičům zlepšit nebo úplně odstranit komunikační bariéry v rámci rodiny a školy
  • vést uživatele služby ke zvyšování jejich sociálních kompetencí, sebevzdělávání se a finanční gramotnosti

 

KDE JSME:

Ambulantně:

  • Kancelář: Jankovcova 1229, Teplice

 

Terén

  • Teplice, Duchcov
  • Ústí nad Labem

 

KDY JSME:

Provozní doba ambulantní:

Po: 8:00 - 9:00 - nebo dle potřeb klientů

Út:  dle potřeb klientů

St:  8:00 - 9:00 - nebo dle potřeb klientů

Čt: dle potřeb klientů

Pá: dle potřeb klientů

 

Provozní doba terénní:

Po: 8:00 - 14:00 - nebo dle potřeb klientů

Út:  8:00 - 15:00 - nebo dle potřeb klientů

St:  8:00 - 14:00 - nebo dle potřeb klientů

Čt:  9:00 - 13:00 - nebo dle potřeb klientů

Pá: -----

Individuální termín lze domluvit telefonicky nebo emailem.

 

Projekt: SPZ Teplice z.s.- Pořízení automobilu pro sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016576

Cíl projektu:

Cílem projektu je investicí do sociální infrastruktury vytvořit kvalitní a kapacitně vyhovující mobilní zázemí

pro poskytování kvalitní a efektivní terénní Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

 

Číslo projektu:

 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003037

na projekt poskytnuta finanční podpora z Evropské unie

 

Popis projektu:

V investiční neboli realizační fázi dojde k pořízení bytového domu a jeho stavebním úpravám. Těmi dojde ke zkapacitnění z původních 6 na 8 bytových jednotek, které budou sloužit pro účely sociálního bydlení.

 

Hlavní cíl:

 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do bytové infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování. Realizace investice umožní vytvoření prvku systému vedoucího k sociální inkluzi a zajistí osobám z cílových skupin přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení.

Jednotlivými cíli projektu tedy je:

- Prevence sociálního vyloučení;

- Prevence jevů sociální patologie;

- Revitalizace bytového fondu;

- Snížení zatížení domácností výdaji na bydlení;

- Zefektivnění systému podpory bydlení s odpovídajícím dopadem na veřejné rozpočty;

- Splnění povinnosti zajistit určenou kapacitu sociálního bydlení vyplývající z připravované legislativy;

- Zvýšení prostupnosti a komplexnosti systému podporovaného bydlení.

 

Období realizace: 1. 8. 2016 - 31. 12. 2020

Finanční náročnost: 9 008 857,21,-Kč

 

Výsledky projektu:

Díky tomuto projektu vznikne 8 revitalizovaných bytů pro účely sociálního bydlení.

logo MMR-edit-20220519142644.png (6,6 kB)

Aktuality

Vítejte na našem novém webu!

21.01.2014 13:20
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i...
<< 1 | 2