Nová pomoc rodičům a dětem v Ústeckém kraji našla uplatnění

07.01.2015 09:55

Současná uspěchaná doba sebou přináší mnoho problémů. Jedním z nich je fakt, že rodiče nemají dost času, síly nebo vědomostí, jak vychovávat svoje děti. Tyto děti mají poté problémy s chováním, docházkou do školy a začleněním do společnosti. Takto sociálně vyloučené děti pak lehko sklouznou ke konzumaci alkoholu a drog. Pozitivním faktem je, že stát podporuje organizace, které se snaží tento stav zlepšit. Mezi tyto organizace patří Občanské sdružení SPZ Teplice, které se zabývá sociálně právní ochranou dětí a aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.

              Služby SPZ Teplice jsou vítány jak Magistrátem města Teplice, tak mnoha základními školami v okrese Teplice. Díky vzájemné spolupráci se školou a rodiči nacházíme poměrně velmi dobře cestu, jak pomoci dětem ve zlepšení jejich chování. Od října 2014 je možné děti podrobit testu na přítomnost škodlivých omamných a psychotropních látek jako THC, LSD, Pervitin, Heroin a další. Tato služba je prostřednictvím Občanského sdružení SPZ Teplice dostupná také všem školám nejen na Teplicku, ale i Ústecku, a dále také OSPOD v Teplicích a Ústí nad Labem.