SPZ Teplice - Sociálně aktivizační služby

Od roku 2017 financováno v rámci programu "Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2" z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje.

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703. Termín realizace: 1.4.2017-31.12.2020. Více informací viz.níže.

Projekt: OS SPZ Teplice- revitalizace BD Sklářská 20, Ústí nad Labem

číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003037

na projekt poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Více informací viz.níže.

Projekt: SPZ Teplice z.s.- Pořízení automobilu pro sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016576

Více informací viz.níže

 

CO JSME: 

Zapsaný spolek registrovaný v rejstříku poskytovatelů sociálních služeb MPSV od 1.1.2014, který poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi od 3 do 70 let, a to formou ambulantní i terénní.

PROČ JSME:

Posláním naší služby je přispívat ke zdravému vývoji dětí v rodině a podporovat rozvoj rodiny v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a financí. 

Prioritním záměrem v naší práci je především učení rodin základním principům rodinných a občanských činností a návyků, které je mohou co nejvíce integrovat do běžné společnosti s maximálním zacílením a důrazem na děti. Na dětskou populaci zejména proto, že se hlavně v mladém věku daří důslednou prací a vedením od malička co nejvíce k učení, vzdělávání a základním pracím v domácnosti, docílit návykům, které je připraví pro budoucí život a pomohou začlenit již od útlého věku do společnosti ostatních. 

Konkrétní cíle:

  • pomoc dětem a rodičům při řešení výchovných problémů, ze kterých vznikají další problémy ve vztazích v rodině, ve škole i mimo školu
  • pomoc při řešení projevů sociálně patologických jevů a závislostí v rodinách s dětmi, které by mohly mít negativní dopad na vývoj dítěte
  • pomoci dětem se sociálním začleňováním mezi vrstevníky formou vhodné školní i mimoškolní zájmové činnosti
  • pomoci dětem a rodičům zlepšit nebo úplně odstranit komunikační bariéry v rámci rodiny a školy
  • vést uživatele služby ke zvyšování jejich sociálních kompetencí, sebevzdělávání se a finanční gramotnosti

 

V rámci pověření sociálně právní ochrany je naším úkolem zajišťovat práva dítěte na jeho řádný vývoj a řádnou výchovu, ochranu jeho zájmů.

 

Pomůžeme Vám zprostředkovat kontakt s odborníky na péči o dítě.

Můžeme Vám zprostředkovat testování na přítomnost psychotropních a omamných látek.

 

KDE JSME:

Ambulantně:

  • Kancelář: Jankovcova 1229, Teplice

 

Terén

  • město Teplice, Dubí, Krupka, Bílina, Osek, Hrob, Jeníkov, Bystřany, Bořislav, Žalany, Proboštov, Mikulov, Moldava, Háj, Bžany, Hostomice, Hrobčice, Kladruby, Kostomlaty, Košťany, Lahošť, Ledvice, LUkov, Měrunice, Modlany, Ohníč, Rtyně, Srbice, Světec, Újezdeček, Zabrušany, Žim,
  • město Ústí nad Labem, Řehlovice, Telnice, Trmice, Malé Březno, Velké Březno, Povrly, Chabařovice, Přestanov, Chlumec, Dolní Zálezly, Habrovany, Homole u Panny, Chuderov, LIbouchec, Malečov, Ryjice, Stebno, Tašov, Velké Chvojno.

 

KDY JSME:

Provozní doba ambulantní:

Po: 8:00 - 11:00 - nebo dle potřeb klientů

Út:  8:00 - 11:00 - nebo dle potřeb klientů

St:  8:00 - 11:00 - nebo dle potřeb klientů

Čt:  14:00 - 16:00 - nebo dle potřeb klientů

Pá: 8:00 - 11:00 - nebo dle potřeb klientů

 

Provozní doba terénní:

Po: 8:00 - 15:00 - nebo dle potřeb klientů

Út:  8:00 - 15:00 - nebo dle potřeb klientů

St:  8:00 - 15:00 - nebo dle potřeb klientů

Čt:  9:00 - 16:00 - nebo dle potřeb klientů

Pá: 8:00 - 15:00 - nebo dle potřeb klientů

Individuální termín lze domluvit telefonicky nebo emailem.

 

Projekt: SPZ Teplice z.s.- Pořízení automobilu pro sociálně aktivizační služby

pro rodiny s dětmi

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016576

Cíl projektu:

Cílem projektu je investicí do sociální infrastruktury vytvořit kvalitní a kapacitně vyhovující mobilní zázemí

pro poskytování kvalitní a efektivní terénní Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

 

Číslo projektu:

 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003037

na projekt poskytnuta finanční podpora z Evropské unie

 

Popis projektu:

V investiční neboli realizační fázi dojde k pořízení bytového domu a jeho stavebním úpravám. Těmi dojde ke zkapacitnění z původních 6 na 8 bytových jednotek, které budou sloužit pro účely sociálního bydlení.

 

Hlavní cíl:

 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do bytové infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování. Realizace investice umožní vytvoření prvku systému vedoucího k sociální inkluzi a zajistí osobám z cílových skupin přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení.

Jednotlivými cíli projektu tedy je:

- Prevence sociálního vyloučení;

- Prevence jevů sociální patologie;

- Revitalizace bytového fondu;

- Snížení zatížení domácností výdaji na bydlení;

- Zefektivnění systému podpory bydlení s odpovídajícím dopadem na veřejné rozpočty;

- Splnění povinnosti zajistit určenou kapacitu sociálního bydlení vyplývající z připravované legislativy;

- Zvýšení prostupnosti a komplexnosti systému podporovaného bydlení.

 

Období realizace: 1. 8. 2016 - 31. 12. 2020

Finanční náročnost: 9 008 857,21,-Kč

 

Výsledky projektu:

Díky tomuto projektu vznikne 8 revitalizovaných bytů pro účely sociálního bydlení.

logo MMR-edit-20220519142644.png (6,6 kB)

Aktuality

Provoz omezen

20.06.2022 13:21
Upozorňujeme své klienty a případné zájemce o službu, že naše kanclář bude ve dnech 23. a 24.6. mít...

Provoz neomezen

04.12.2020 10:58
Sdělujeme, že s dodržováním hygienických podmínek, je i v době Covid-19 naše kancelář otevřena.

Změnili jsme provozní dobu

15.03.2018 14:03
Na základě potřeb uživatelů a spolupracujících institucí, jsme požádali registrující orgán o změnu...

Úprava provozní doby

04.07.2017 12:54
Upozorňujeme své klienty a případné zájemce o službu, že naše kancelář bude v pátek 7. 7. z důvodu...

Upozornění pro klienty a zájemce o službu

09.05.2017 11:57
Ve dnech 10., 11. a 12.5. 2017 bude z provozních a technických důvodů služba poskytovaná pouze...

Úprava pracovní doby

05.12.2016 14:00
Dovolujeme si  touto cestou upozornit, že po dobu Vánoc, tedy od 23.12. do 1.1. nového...

Příměstský tábor

29.04.2015 09:26
Že nemáte v létě tolik dovolené a řešíte, kam s dítětem či dětmi? Pošlete je s námi na příměstský...

Setkání specialistů na práci s mládeží

30.05.2014 09:22
SPZ Teplice uspořádalo 29. května 2014 konferenci "setkání specialistů na práci s mládeží" Mezi...

Upravena pracovní doba

06.02.2014 10:25
Na základě Vašich připomínek jsme upravili pracovní dobu našeho centra v Jankovcově ulici....

Napište nám!

21.01.2014 13:21
Byli jste s našimi službami spokojeni? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat...
1 | 2 >>