Zásady

Při poskytování sociální služby dodržujeme tyto hlavní zásady:

Diskrétnost

Nic, co je v rámci služby zjištěno o uživateli, včetně informace o tom, že službu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu uživatele předáno nikomu mimo službu. Pracovník i organizace jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

Nestrannost

Službu poskytujeme všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace a sociálního statusu. Podpora a pomoc jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením.

Nezávislost

Přistupujeme ke všem uživatelům tak, abychom nevytvářeli jejich závislost na službě.

Individuální přístup

Přistupujeme ke každému uživateli individuálně; respektujeme jeho osobnost, individuální potřeby a možnosti.